HỆ THỐNG UỐN DUỖI

Thuốc Uốn - Duỗi

KEM DẬP ÉP ĐA NĂNG OHATO B2

98.000
98.000

Thuốc Uốn - Duỗi

UỐN DUỖI OHATO A3 CHO TÓC YẾU

198.000
198.000
198.000

Thuốc Uốn - Duỗi

HỆ THỐNG UỐN DUỖI OHATO

198.000

NHUỘM TÓC

Thuốc nhuộm

OXY TRỢ NHUỘM OHATO

98.000

Thuốc nhuộm

KEM NHUỘM TÓC OHATO

198.000

Thuốc Uốn - Duỗi

KEM DẬP ÉP ĐA NĂNG OHATO B2

98.000

CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Minh Trang
Customer Support

093.370.9944

Vy Thu
Customer Support

090.898.9944

Bích Thuỷ
Customer Support

090.228.9944

Thuý Hải
Customer Support

097.126.9944

Thu Huyền
Customer Support

090.454.9944

Thu Phương
Customer Support

093.450.9944

MUA NHỮNG SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP